Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2008

ΚΑΛΗΜΕΡΑ 2009 ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας επέρχονται από την 1η Ιανουαρίου του 2009 εξαιτίας εφαρμογής μεταβατικών διατάξεων παλαιοτέρων ασφαλιστικών νόμων.

Όπως αναφέρεται στο Βημα των Χριστουγέννων, απόρροια αυτών είναι η αύξηση των ορίων ηλικίαςμειώσεις συντάξιμων αποδοχών, αλλά και η αλλαγή επί μέρους συνταξιοδοτικών θεμάτων. συνταξιοδότησης για πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων, οι

Εντός του 2009 αναμένονται και οι αλλαγές στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές ποιες ακριβώς θα επέλθουν, καθώς ακόμη η κυβέρνηση δεν έχει καταλήξει στα μέτρα τα οποία θα λάβει.

Μεταξύ άλλων:

* Αυξάνεται κατά ένα εξάμηνο το όριο ηλικίας συνταξιοδοτήσεως για όσους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα για τη θεμελίωση έτη ασφάλισης το 2009.

* Αύξηση των ετών ασφάλισης για συνταξιοδότηση. Πρόκειται και στην περίπτωση αυτή για τα γνωστά εξάμηνα που προστίθενται κάθε χρόνο, σε εφαρμογή του Νόμου 2084 του 1992, στα έτη ασφάλισης που απαιτούνται για κάποιον ασφαλισμένο ή ασφαλισμένη προκειμένου να θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

* Μείωση κατά 4% του ποσού της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ και μείωση της σύνταξης ως 10% στις περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδοτήσεως

* Παύει στις 31.12.2009 η ισχύς της διάταξης που προβλέπει συνταξιοδότηση από όλα τα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κτλ.) με 3.500 ημέρες ασφάλισης.

* Καταργείται από 11 Φεβρουαρίου 2009 η δυνατότητα συνταξιοδοτήσεως ανέργων με μειωμένη σύνταξη

* Μείωση κατά 2% του ποσοστού αναπλήρωσης για συντάξεις Δημοσίου και ασφαλισμένων σε Ταμεία ΔΕΚΟ- τραπεζών.

* Από 1η Ιανουαρίου αυξάνεται ο αριθμός των ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίες απαιτούνται για την ασφαλιστική κάλυψη του εργαζομένου για παροχές υγειονομικής περίθαλψης. Η αύξηση αυτή γίνεται σταδιακά κατά 10 ημέρες ασφάλισης ανά έτος, έτσι ώστε σε μια πενταετία να έχουν διαμορφωθεί οι απαιτούμενες ημέρες στις 100 από 50 που είναι σήμερα προκειμένου να καλυφθεί για περίθαλψη ο εργαζόμενος.

Ασφαλισμενε και συνταξιουχε, ευτυχισμενο 2009!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου